Những Yêu Cầu Mới Nếu Bạn Muốn Trở Thành Kế Toán Viên

Theo những quy định mới nhất tại khoản 2 điều 163, Luật Doanh nghiệp năm 2014 – Ban kiểm soát đã quy định: “ Trưởng ban kiểm soát phải là một kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định những đòi hỏi cao hơm”. Vậy thế nào là một kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiêp? Và phải làm sao để trở thành một kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp? Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn vài thông tin hữu ích về vấn đề này.

Trong Luật Doanh nghiệp không hề có định nghĩa về kế toán viên chuyên nghiệp hay kiểm toán viên chuyên nghiệp và gần như cũng không có một định nghĩa rõ ràng nào cho 2 khái niệm này. Tuy nhiên theo những chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ( được ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính ) đã định nghĩa rằng: “ Kế toán viên chuyên nghiệp hay kiểm toán viên chuyên nghiệp là các cá nhân được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán”.

Hiện nay ở Việt Nam trong nghề kế toán có 2 loại chứng chỉ nghiệp vụ nghề nghiệp chuyên nghiệp được pháp luật thừa nhận đó là chứng chỉ kế toán viên hành nghề và chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề.

Để đạt được một trong hai chứng chỉ này người hành nghề kế toán phải trải qua một kì thi tầm cỡ quốc gia được goi là kì thi Chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán. Kì thi này do Bộ Tài chính tổ chức. Để vượt qua được kì thi này thì người dự thi phải vượt qua 4 môn thi đối với người muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán và đối với người muốn thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên thì phải vượt qua 7 môn thi. Mọi thông tin liên quan đến điều kiện dự thi, việc tổ chức thi và các vấn đề liên quan đến kì thi này được quy định tại Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc tiến hành thi và cấp, quản lý chứng chỉ kế toán viên và chứng chỉ kiểm toán viên. Đây là thông tư mới nhất của Bộ Tài chính.

Còn đối với những người đã có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do các tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận cấp như ACCA (Hiệp hội Kế toán công chứng Anh), CPA Australia (Hiệp hội Kế toán viên công chứng Australia),… muốn được cấp chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kiểm toán của Việt Nam thì không cần phải tham gia kì thi trên, nhưng sẽ phải làm một bài thi sát hạch về kiến thức về Pháp luật của Việt Nam do Bộ Tài chính tổ chức.

Vậy nếu căn cứ theo những tiêu chí kể trên thì để trở thành trưởng ban kiểm soát có những đòi hỏi là rất cao. Bao gồm cả bằng cấp, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn. Hiện nay số người làm nghề kế toán ở Việt Nam đạt được chứng chỉ này và được gọi là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp là một con số khá nhỏ.

Đây là một vấn đề được rất nhiều công ty quan tâm, có những thắc mắc và mong muốn được tìm hiểu rõ hơn. Ở Việt Nam cho đến bay giờ vẫn chưa có một cơ quan hay một tổ chức nào đứng ra làm nhiệm vụ rà soát tiêu chuẩn trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp tại các công ty, doanh nghiệp. Các công ty đều hi vọng thời gian tới Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ban hành những quy định để hướng dẫn cụ thể, làm rõ hơn về vấn đề này.

Reply