Cải Thiện Chất Lượng Dịch Vụ Kế Toán Tại Các Công Ty Kế Toán Hiện Nay

Song song với vấn đề phát triển kinh tế thị trường, kế toán giờ đây đã trở thành một trong những dịch vụ không thể thiếu của doanh nghiệp với mục đích đảm bảo được sự công khai, minh bạch những thông tin kinh tế của công ty. Mặc dù vậy để có thể có một dịch vụ kế toán hoàn hảo, có sự rõ ràng trong thông tin thì nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền là vô cùng quan trọng để có thể giảm thiểu những thông số không chính xác khi thông báo với cơ quan. Đây là điều tốt cho cả doanh nghiệp khi có những nhận định đúng đắn về thị trường

Một Số Ý Kiến Về Chất Lượng Của Dịch Vụ Kế Toán

Ngay từ giữa tháng 7 năm 2016 thì Bộ Nông nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đã công bố những thông tin về quy trình kế toán năm 2016 của hơn chục doanh nghiệp trên khắp cả nước. Theo thống kê cho hay, các công ty này đều là những công ty có quy mô không hề lớn mà chỉ hơi nhỏ nhỏ thôi, số lượng nhân lực trong công ty không nhiều, con số chỉ gần hai mươi người

Điều bất ngờ ở đây chính là có khá nhiều những công ty chưa được thanh tra kiểm tra lần nào trong suốt quá trình hoạt động, một số ít công ty đã qua thanh tra thì từ năm 2015, điều này trái với những nguyên tắc mà bộ đặt ra về chế độ kiểm tra một cách nghiêm ngặt trong việc lập sổ sách của các công ty, doanh nghiệp.

Cũng thông qua đợt kiểm tra này thì bộ cũng đã có những biện pháp chấn chỉnh ngay, xử lý kịp thời đối với những công ty vi phạm. Thông qua đó cũng đã có những sửa đổi cho phù hợp với tình hình của các doanh nghiệp hiện nay

Điểm tích cực chính là hầu như một trăm phần trăm các doanh nghiệp đều thực hiện đúng các yêu cầu về việc đóng phí môn bài hàng năm, kê khai thuế giá trị gia tăng đầy đủ, đóng thuế thu nhập doanh nghiệp đúng kỳ hạn. Có những doanh nghiệp đã có những sai sót thì cũng đã có những sự chuyển biến rõ rệt, hiểu rõ được sai sót và khắc phục trong quá trình thanh tra kiểm tra

Yêu Cầu Tất Yếu Cải Thiện Chất Lượng Dịch Vụ Kế Toán Kế Toán

Qua đợt thanh tra kiểm tra trên từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì chúng ta rút ra được những bài học lớn trong công tác quản lý việc thực hiện nghĩa vụ kế toán trong doanh nghiệp

Thứ nhất đó chính là các doanh nghiệp bắt buộc phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, nghiên cứu để đuổi kịp chuẩn mực kế toán trên thế giới, qua đó mà đánh giá đúng về năng lực dịch vụ kế toán

Thứ hai là thường xuyên có những buổi tọa đàm giữa doanh nghiệp và các cơ quan có thẩm quyền để có thể hiểu được quy định rõ ràng hơn cũng như có thể rút được kinh nghiệm và thực hiện đúng hơn

Thứ 3 chính là trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện đúng nghĩa vụ thanh tra kiểm tra các kế toán viên có hành nghề, phát triển hệ thống của mình để có thể nắm được tình hình của từng công ty trên địa bàn

Thứ tư là trách nhiệm từ phía bộ, phải tạo điều kiện thuận lợi để có thể phát triển mạnh mẽ được thị trường kế toán

Reply